Уреди од висока категорија и простор во изобилство

Врвна удобност за возачот и патниците

Чиста и ергономична

Внатрешноста е комфорна и средена, додека просторот за возачот е уреден така да обезбедува максимална корисност и удобност. Сите прекинувачи и рачката на менувачот се третирани со антибактериски лакови. Како резултат на тоа, да се управува со Korando е забавно, лесно и пријатно.

Внатрешен простор

Функционален и флексибилен

Сите седишта се загреваат и се подесуваат на начин кој обезбедува максимална удобност за возачот и патниците. Задните седишта се повеќекратно преклопливи на начин кој и овозможуваат максимална флексибилност во внатрешноста на автомобилот, а големиот број на вградени оддели обезбедува безбеден и добро организиран превоз на багаж.


Korando seat variation 1

5 места за седење

Максимален капацитет: овозможува удобен превоз за 5 патници.

Korando seat variation 2

40% преклопен 2. ред седишта

Може да се превезуваат долги предмети како на пр. голф торби, скии и сл.


Korando seat variation 3

60% преклопен 2. ред седишта

Може да се превезуваат поголеми предмети.

Korando seat variation 4

Преклопен 2. ред седишта

Максимален капацитет на багажниот простор за превоз на предмети со големи димензии.